voorwaarden

Op de behandelingen van Tim Masseert zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Algemeen
– Tim Masseert staat ingeschreven bij de KVK onder 83396934

Wanneer de client een afspraak maakt bij Tim Masseert, stemt deze in met de algemene voorwaarden zoals deze op de website vermeld staan.

Behandeling
– Ik hecht waarde aan goede hygiene. Ik verwacht van jou dat je schoon op de afspraak verschijnt. Jij mag verwachten dat de praktijkruimte en de gebruikte materialen schoon zijn.

– Tijdens de eerste behandeling zal ik jou voorafgaand aan de massage een aantal vragen stellen met betrekking tot gezondheid, medische achtergrond en de verwachtingen van de behandeling. Graag ontvang ik alle relevante informatie middels deze vragen.

– Eventueel medicijngebruik dien je door te geven.

– Ik geef geen medische diagnoses, bij twijfel kan ik er voor kiezen om de behandeling stop te zetten. En je door te verwijzen naar een huisarts of specialist.

– Informatie die je voor, tijdens of na een behandeling met mij deelt of aan mij toevertrouwd is vertrouwelijk en deel ik niet met anderen.

– Zet tijdens de behandeling je mobiele telefoon uit of op stil. Trek makkelijke kleding aan en draag zo min mogelijk sieraden (in ieder geval geen kettingen).

– Ik kan je niet masseren als er sprake is van koorts, infecties, hart- of vaataandoeningen, besmettelijke huidaandoeningen, overmatig gebruik van drank of drugs, slechte algemene gezondheid en tijdens de eerste drie maanden van een zwangerschap.

– Ik kan altijd besluiten iemand niet toe te laten tot de praktijk en ook niet te behandelen.

– In de praktijk worden geen erotische behandelingen gegeven.

Behandelkosten en annulering
– Behandelkosten voor massage staan vermeld op de website.

– Een afspraak die je telefonisch, via WhatsApp of via de website maakt, is bindend en kan ook alleen telefonisch, via WhatsApp of per mail worden verzet of afgezegd. Tot uiterlijk een dag van tevoren kan je een afspraak kosteloos verzetten of afzeggen. Bij annulering binnen 24 uur worden de volledige kosten in rekening gebracht.

– Betaling is mogelijk via contant, pin of Tikkie. En dient direct na de behandeling voldaan te worden.

Aansprakelijkheid
– Tim Masseert is niet verantwoordelijk/aansprakelijk te stellen voor materiële en/of immateriële schade onstaan voor, tijdens of na de behandelijk.

– Tim Masseert is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel ontstaan door het verzwijgen van relevante medische informatie (zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen), medicijngebruik, zwangerschap en/of blessures.